ASTE

Knollenburgs Arrol-Aster
SE36692/2017
f. 2017-06-10
e. Hubbe-Noax
u. Törnlundas Falco Araea

Patella u.a.
Hjärta u.a.
BPH med skott

Uppfödning av Fransk Bulldogg